https://www.primariaulmu.ro/fisiere/ulmu-a.jpg
https://www.primariaulmu.ro/fisiere/mohreanu-d.jpg
https://www.primariaulmu.ro/fisiere/jugureanu-d.jpg

Convocator sedinta in data de 31.05.2023

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 31 mai 2023, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu, pentru a participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local

Dezbatere publica – Proiect  Statutul Comunei Ulmu

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1-2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică , primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Statutului Comunei Ulmu, judetul Braila, care se va dezbate în sedinta Consiliului local.

Dezbatere publica – Proiect Regulamentul de organizare și functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmu

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1-2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică , primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmu, judetul Braila, care se va dezbate în sedinta Consiliului local.

Dezbatere publica – Proiect Regulamentul de organizare și functionare a Consiliului Local Ulmu

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1-2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică , primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Consiliului Local Ulmu, judetul Braila, care se va dezbate în sedinta Consiliului local.

Dezbatere publica – Proiect Regulament privind măsurile metodologice referitoare la circulatia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Ulmu

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1-2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică , primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulatia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Ulmu, judetul Braila, care se va dezbate în sedinta Consiliului local.