Anunțuri publice

Proiect de hotărâre

Privind : acordarea unui mandat special Primarului Comunei Ulmu, in calitate de reprezentant legal al Comunei Ulmu, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat - UAT Comuna ULMU, prin Consiliul Local al Comunei ULMU, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat - Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Ulmu, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: alegerea comisiilor Consiliului Local Ulmu pe domenii de specialitate

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: alegerea viceprimarului.

Citeste.

Convocator sedinta in data de 02.11.2020

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 2 noiembrie 2020, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Convocator sedinta in data de 22.10.2020

Prin Ordinul Prefectului Judeţului Braila nr. 389 din 19 octombrie 2020 se convoacă în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Ulmu, judeţul Braila, în data de 22 octombrie 2020 la ora 14°°

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati/revizuiti precum si diminuarea cofinantării investitiei:„REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 114/2018 si a Instructiunii ANAP nr. 1/ 2019 in sensul mentinerii valorii cheltuielilor indirecte si profitului la valorile ofertate initial

Citeste.

Convocator sedinta in data de 20.10.2020

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 20 octombrie 2020, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020

Citeste.

Convocator sedinta in data de 24.09.2020

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 24 septembrie 2020, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020

Citeste.

Convocator sedinta in data de 11.09.2020

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 11 septembrie 2020, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: modificarii prevederilor HCL Ulmu nr. 21/10.07.2020 în ceea ce priveste repartizarea cofinantării precum si a plătilor aferente implementării investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU

Citeste.

Convocator sedinta in data de 17.08.2020

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 17 august 2020, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Anunt participare licitatie publica deschisa

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de refacere a structurii rutiere aferente Proiectului de investitii: „Reabilitare Si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila” care va fi afectata ulterior, de executia lucrarilor prevazute in cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Braila in perioada 2014-2020

Citeste.

Convocator sedinta in data de 31.07.2020

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 31 iulie 2020, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: revocarea Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 18 din 29 mai 2020 privind aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare Si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a devizului general precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU”

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : acordarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, asupra unor drumuri locale din extravilanul localitatii, in favoarea O.U.A.I Ulmu, in scopul realizarii investitiei „Modernizare sistem de irigatii O.U.A.I Ulmu, Plot 97” in extravilanul Comunei Ulmu, Judet Braila

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ulmu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat

Citeste.

Convocator sedinta in data de 10.07.2020

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 10 iulie 2020, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ulmu a unui imobil-teren în suprafată de 160.000 mp. situat in extravilanul satului Ulmu in Tarlaua 21, Parcela 138, identificat cu numarul cadastral 77131

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea aprobarea implementarii Proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combatere a saraciei si a excluziunii sociale, cod SMIS 126924” la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: aprobarea modificarii structurii functiilor publice, transformarea unor functii publice si contractuale, precum si desfiintarea unor functi icontractuale din aparatul de specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila 

Citeste.

Convocator sedinta in data de 29.05.2020

n conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 29 mai 2020, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Anunt participare licitatie publica deschisa

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : stabilirea spatiilor destinate depozitarii temporare a deseurilor inerte, la nivelul fiecarei localitati din cadrul comunei Ulmu, provenite din activitatile de constructii si demolari;

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2020, la comuna Ulmu, Judet Braila;

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: aprobarea Planului privind analiza si acoperire a riscurilor in comuna ULMU pe anul 2020;

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind aprobarea Programului de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 2020;

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2020;

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 in anul 2020

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020 si a validarii Dispozitiei nr. 109 din 31 martie 2020

Citeste.

Convocator sedinta in data de 23.04.2020

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 23 aprilie 2020, ora 12°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Informare cetateni - Persoane peste 65 ani

Citeste.

Responsabilități si moduri de actiune CLSU - COVID-19

Citeste.

Informații din surse sigure - www.Stirisigure.ro

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Site informatii din surse sigure: www.Stirisigure.ro

Citeste.

Informare cetățeni – Despre COVID19

Citeste.

Masuri privind prevenirea si gestionarea infectiilor cu Coronavirus – COVID-19 – la nivelul Comunei Ulmu, Judetul Braila

Citeste.

Anunt participare licitatie publica deschisa

Citeste.

Proiect de hotărâre

Privind : aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020;

Citeste.

Convocator sedinta in data de 20.02.2020

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 20 februarie 2020, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu

Citeste.

Comments are closed.