HCL 12/2018

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a suprafetelor de teren cu destinatia de pasune (pajisti), aflate in propietatea privata a comunei Ulmu, jud. Buzau, a regulamentului procedurii de licitatie, a Caietului de sarcini, precum si a modelului de contract de inchiriere, intocmit in acest sens