HCL 3/2019

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI), a devizului general precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: „Reabilitare si modernizare strazile Morilor, Livezilor, Primaverii si Rasaritului in comuna Ulmu, jud. Braila”

HCL 28/2018

privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Ulmu, jud. Braila si a Regulamentului Local de Urbanism, pana la data aprobarii noului PUG si a Regulamentului local de urbanism aferent, dar nu mai mult de 31 decembrie 2023