HCL 10/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” ca urmare a prevederilor OUG 114/2018 incepand cu 01.01.2019

HCL 9/2019

privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ulmu, prin transformarea unui post de functie publica de executie vacant de Referent, clasa III, grad profesional  superior in Inspector, Clasa I, grad profesional debutant