HCL 12/2023

Privind : aprobarea completarii Planului de achizitii aferent bugetului local al comunei Ulmu, judet Braila, pentru anul 2023 cu Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2023 aferent proiectului de investitii „Renovare energetica a Gradinitei cu program normal din satul Jugureanu, Comuna Ulmu”, finantat prin PNRR C10 Fond Local

HCL 11/2023

pentru: acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Brăila și reprezentantului de drept al Consiliului Local Comuna Ulmu în Adunarea Generală a A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila

HCL 10/2023

pentru: avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Ulmu;