HCL 46/2023 

Privind : aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic) si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii cu titlul ” Reabilitare drum județean DJ 203R, km 0+000 – km 35+530

HCL 44/2023 

Privind : aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas” din comuna Ulmu ,jud. Braila,in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat