HCL 35/2022 

Privind : aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas ”din comuna Ulmu ,jud. Braila,in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat

HCL 34/2022 

Privind: aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitătii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judetul Brăila şi activitătii de măturat, spălat, stropit și întretinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociatilor Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociatiei să semneze Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare;