HCL 39/2022 

Privind : avizarea documentelor necesare atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și după caz a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila”, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si acordarea unui mandat … Citeste mai mult…

HCL 38/2022 

Privind : aprobarea predarii către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire Sală de educatie fizica scolara, Str.1 Decembrie 1918, Nr.16 ,sat Ulmu, Cvartal 18, P766, comuna Ulmu, judetul Braila”