HCL 1/2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020 si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului – pentru UAT comune Ulmu