HCL 5/2020

privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre UAT comune Ulmu, in calitate de beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente

HCL 4/2020

privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiu de Fezabilitate  pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020

HCL 3/2020

privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza in comuna Ulmu

HCL 2/2020

privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata care se vor realiza prin Proiectul Regional  de Dezvoltare  a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014-2010