HCL 16/2020

Privind : aprobarea aprobarea implementarii Proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combatere a saraciei si a excluziunii sociale, cod SMIS 126924” la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila

HCL 15/2020

Privind: aprobarea modificarii structurii functiilor publice, transformarea unor functii publice si contractuale, precum si desfiintarea unor functii contractuale din aparatul de specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila.