HCL 41/2019

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect proiectul de investitii „Concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, jud. Braila”

HCL 40/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii „Concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, jud. Braila”

HCL 37/2019

privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Braila si activitati de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in jud. Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului

HCL 36/2019

privind asocierea comunei Ulmu, jud. Braila, prin Consiliul local Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila GAZ” si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei

HCL 35/2019

privind transmiterea fara plata a dreptului de propietate asupra autoturismului Dacia Logan avand numarul de inmatriculare BR-03-ULM, catre Serviciul public de asistenta sociala din cadrul Consiliului local al comunei Ulmu, jud. Braila