HCL 41/2019

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect proiectul de investitii „Concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, jud. Braila”

HCL 40/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii „Concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, jud. Braila”