HCL 23/2018

privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al Comunei Ulmu a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei a unor bunuri in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

HCL 19/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” ca urmare a finalizarii tuturor procedurilor de achizitie publica