HCL 26/2017

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru obiectivul „Realizare Parc in localitatea Ulmu, com. Ulmu, jud. Braila” in comuna Ulmu – intravilan, Tarla 27, Parcela 1190/1, jud. Braila, beneficiar Comuna Ulmu, conform proiectului intocmit de SC OPPIDIUM STUDIO SRL

HCL 24/2017

privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare, a functiilor si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual – familia ocupationala „Administratie” din cadrul Primariei comunei Ulmu, jud. Braila precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali