HCL 33/2017

privind instrumentarea proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU JUD. BRAILA” si aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii (DALI), a devizului general aferent investitiei precum si a cofinantarii proiectului

HCL 32/2017

privind aprobarea revizuirii HCL nr. 28/09.09.2014 a Consiliului local al comunei Ulmu privind aprobarea contributiei de 1% pentru cofinantarea de catre UAT comuna Ulmu a proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicariei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020”

HCL 31/2017

privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014-2020 – actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional  de Dezvoltare  a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014-2010

HCL 30/2017

privind instrumentarea proiectului „EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA ULMU JUD. BRAILA” si aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici aferent investitiei