HCL 38/2017

privind aprobarea Acordului de Furnizare privind conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai Serviciului de alimentare cu apa la bransamentul utilizatorilor din aria delegata  – UAT comuna Ulmu