HCL 28/2016

privind desemnarea reprezentatilor comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei ADI „ECO DUNAREA” Braila, aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei si acordarea uni mandat special reprezentantului comunei Ulmu pentru a vota si semna Actele Aditionale prin care se modifica Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, in numele si pe seama UAT Comuna Ulmu