HCL 8/2017

privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie si avizarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatilor pentru colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea Primarului pentru a vota documentele mentionate, precum si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului.

HCL nr. 08 din 10.03.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi