HCL 40/2017

privind aprobarea Actului Aditional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 din 10.09.2009

HCL nr. 40 din 28.11.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi