HCL 39/2022 

Privind : avizarea documentelor necesare atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și după caz a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila”, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor documentația de atribuire


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi