HCL 34/2022 

Privind: aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitătii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judetul Brăila şi activitătii de măturat, spălat, stropit și întretinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociatilor Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociatiei să semneze Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare;


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi