HCL 31/2019

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Ulmu, jud. Braila si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management SA, in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor

Bookmark the permalink.
Inapoi