HCL 30/2021

privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ aobiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE ULMU ȘI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDEȚUL BRĂILA” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”

Bookmark the permalink.
Inapoi