HCL 28/2016

privind desemnarea reprezentatilor comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei ADI „ECO DUNAREA” Braila, aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei si acordarea uni mandat special reprezentantului comunei Ulmu pentru a vota si semna Actele Aditionale prin care se modifica Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, in numele si pe seama UAT Comuna Ulmu

HCL nr. 28 din 05.08.2016

Bookmark the permalink.
Inapoi