HCL 26/2017

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru obiectivul „Realizare Parc in localitatea Ulmu, com. Ulmu, jud. Braila” in comuna Ulmu – intravilan, Tarla 27, Parcela 1190/1, jud. Braila, beneficiar Comuna Ulmu, conform proiectului intocmit de SC OPPIDIUM STUDIO SRL

HCL nr. 26 din 04.09.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi