HCL 24/2017

privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare, a functiilor si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual – familia ocupationala „Administratie” din cadrul Primariei comunei Ulmu, jud. Braila precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali

HCL nr. 24 din 31.07.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi