HCL 23/2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat, a indicatorilor de performanța, a Studiului de oprtunitate, stabilirea formeni de gestiune, a Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public și Contractul cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de intretinere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători din localitatea Ulmu, judet Braila;

Bookmark the permalink.
Inapoi