HCL 23/2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si implementarea proiectului „Amenajare teren de joc multifunctional in loc. Ulmu, com. Ulmu, jud. Braila”

Bookmark the permalink.
Inapoi