HCL 19/2019

privind aprobarea Actului Aditional nr. 16 – avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea comuna –  din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat si completat Iulie 2018

Bookmark the permalink.
Inapoi