HCL 17/2018

privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 din 10.09.2009

HCL nr. 17 din 27.07.2018

Bookmark the permalink.
Inapoi