HCL 32/2023 

Privind : aprobarea completarii Programului anual de achizitii pe anul 2023 a comunei Ulmu cu pozitia aferenta proiectului de investitii „Renovare energetica a Gradinitei cu program normal din satul Jugureanu, Comuna Ulmu”, finantat prin PNRR C10 Fond Local, precum si completarea cu o pozitie aferenta Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2023 al proiectului de investitii „Renovare energetica a Gradinitei cu program normal din satul Jugureanu, Comuna Ulmu”, finantat prin PNRR C10 Fond Local