Dezbatere publica – Proiect  Regulament privind concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor apartinând domeniului privat

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.12 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor apartinând domeniului privat al UAT Ulmu, judetul Braila


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi