Dezbatere publica – Proiect  Regulament privind concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor apartinând domeniului privat

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1–2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor apartinând domeniului privat al UAT Ulmu, judetul Braila

Dezbatere publica – Proiect  Statutul Comunei Ulmu

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1-2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică , primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Statutului Comunei Ulmu, judetul Braila, care se va dezbate în sedinta Consiliului local.

Dezbatere publica – Proiect Regulamentul de organizare și functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmu

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1-2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică , primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmu, judetul Braila, care se va dezbate în sedinta Consiliului local.

Dezbatere publica – Proiect Regulamentul de organizare și functionare a Consiliului Local Ulmu

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1-2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică , primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Consiliului Local Ulmu, judetul Braila, care se va dezbate în sedinta Consiliului local.

Dezbatere publica – Proiect Regulament privind măsurile metodologice referitoare la circulatia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Ulmu

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1-2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică , primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulatia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Ulmu, judetul Braila, care se va dezbate în sedinta Consiliului local.