HCL 8/2021

pentru : modificarea Hotararii nr.1 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Ulmu

HCL 5/2021

Privind: modificarea Hotararii nr. 23 din 21 mai 2019 a Consiliului Local Ulmu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si implementarea proiectului: „AMENAJARE TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”