HCL 37/2019

privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Braila si activitati de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in jud. Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului

HCL 36/2019

privind asocierea comunei Ulmu, jud. Braila, prin Consiliul local Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila GAZ” si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei

HCL 35/2019

privind transmiterea fara plata a dreptului de propietate asupra autoturismului Dacia Logan avand numarul de inmatriculare BR-03-ULM, catre Serviciul public de asistenta sociala din cadrul Consiliului local al comunei Ulmu, jud. Braila

Anunt public – Emitere acord de mediu proiect

Comuna Ulmu anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Proiectul “Infiintare distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, judet Braila” amplasat in satele Ulmu si Jugureanu, comuna Ulmu, judet Braila: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.