HCL 10/2022

Privind aprobarea Cererii de finatare si a Devizului general estimativ a obiectivului de investitii „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE ULMU SI JUGUREANU APARTINATOARE COMUNEI ULMU,JUDET BRAILA” pentru infiintarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii”ANGHEL SALIGNY”