HCL 16/2016

privind stabilirea cuantumului pentru asigurarea alocatiei zilnice de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte, incaltaminte, pentru copii si tinerii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant de masa din comuna Ulmu, jud. Braila

HCL 14/2016

privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmu, cu investitia realizata in colaborare cu Consiliul judetean Braila, respectiv „Modernizare strazi comunale: strada Unirii, localitatea Ulmu, comuna Ulmu, jud. Braila” precum si corectarea detaliilor unor lungimi de strazi aferente pozitiilor nr. 37 si nr. 38 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmu

HCL 13/2016

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii (DALI), a devizului general precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: „Asfaltare drum comunal DC28 km 0+000 – km 0+800 sat Jugureanu, localitatea Ulmu, comuna Ulmu, jud. Braila”