HCL 29/2016

privind prelungirea duratei Contractului de Concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca obiect „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din jud. Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”

HCL 28/2016

privind desemnarea reprezentatilor comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei ADI „ECO DUNAREA” Braila, aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei si acordarea uni mandat special reprezentantului comunei Ulmu pentru a vota si semna Actele Aditionale prin care se modifica Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, in numele si pe seama UAT Comuna Ulmu

Strategie incasare impozite si taxe locale

STRATEGIA DE PROMOVARE A SERVICIILOR Oferite contribuabililor referitoare la impozite, taxe locale si alte venituri ale Bugetului local Avand in vedere cresterea gradului de incasare a veniturilor provenite din impozite ,taxe locale si alte venituri ale bugetului local si totodata de a veni in sprijinul acelor contribuabili cu domiciliul in alta localitate de cat Comuna Ulmu,judetul Braila de asi plati datoriile fara a se mai deplasa la ghiseul Primariei, comunicam numerele de cont in care se pot face plata online … Citeste mai mult…