HCL 15/2022

Privind : aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică a Grădiniței cu program normal din sat Jugureanu, comuna Ulmu”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia;

HCL 14/2022

Privind: insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa , aprobarea apartenentei la domeniul public al Comuna Ulmu a Bunurilor de Retur inventariate , aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Ulmu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora