Anunt public – Emitere acord de mediu proiect

Comuna Ulmu anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Proiectul “Infiintare distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, judet Braila” amplasat in satele Ulmu si Jugureanu, comuna Ulmu, judet Braila: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

HCL 31/2019

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Ulmu, jud. Braila si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management SA, in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor