HCL 4/2020

privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiu de Fezabilitate  pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020

HCL 3/2020

privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza in comuna Ulmu

HCL 2/2020

privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata care se vor realiza prin Proiectul Regional  de Dezvoltare  a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014-2010

HCL 1/2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020 si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului – pentru UAT comune Ulmu

HCL 41/2019

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect proiectul de investitii „Concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, jud. Braila”

HCL 40/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii „Concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, jud. Braila”