Informații din surse sigure – www.Stirisigure.ro

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată. Site informatii din surse sigure: www.Stirisigure.ro

HCL 5/2020

privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre UAT comune Ulmu, in calitate de beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente

HCL 4/2020

privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiu de Fezabilitate  pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020