HCL 20/2022 

Privind : aprobarea ajustarii pretului Contractului de achizitie publica, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investitii ”Consolidare si reabilitare pod in localitatea Jugureranu, Comuna Ulmu, Judetul Braila” si insusirea de catre Consiliul Local Ulmu a actului aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 1681/25.04.2019,

HCL 19/2022 

privind: aprobarea completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ulmu, cu investiţia realizată prin programul AFIR – SM 19.2, respectiv „Amenajare teren de joc multifunctional in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, judeţ Brăila” din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ulmu,