Anunt Public – Consultare PUG

Având in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa propunerilor preliminare.

Initator: Primaria Comunei Ulmu Elaborator: S.C. OPPIDUM STUDIO S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor disponibile la sediul Primariei comunei Ulmu in perioada 27.03.2015 – 26.04.2015, intre orele 08:00- 16:00.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

 Expozita cu plansele privind propunerile preliminare expuse la sediul Primariei com. Ulmu in perioada 27.03.2015 -26.04.2015;
 Dezbatere publică in scopul consultării publicului pentru identfcarea intereselor mutuale din zonă, in data de 21.04.2015, începand cu ora 10:30 la sediul Primariei Ulmu, în sala de şedinte.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: dl. Daniel Bejgu
Adresa: telefon: 0239.638.171
Observatile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistc General.
Raspunsul la observatile transmise va f pus la dispozita publicului prin anunt la sediul Primariei comunei Ulmu si prin anunt publicat pe pagina de internet: http://www.primariaulmu.ro/

Bookmark the permalink.
Inapoi