https://www.primariaulmu.ro/fisiere/ulmu-a.jpg
https://www.primariaulmu.ro/fisiere/mohreanu-d.jpg
https://www.primariaulmu.ro/fisiere/jugureanu-d.jpg

Dezbatere publica – Proiect  Regulament privind concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor apartinând domeniului privat

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1–2 şi alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, primarul Comunei Ulmu, judet Braila aduce la cunoștinta publică faptul că a fost initiat Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor apartinând domeniului privat al UAT Ulmu, judetul Braila

Convocator sedinta in data de 28.08.2023

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 28 august 2023, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu, pentru a participa la sedinta ordinara a Consiliului Local

Convocator sedinta in data de 24.07.2023

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 24 iulie 2023, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu, pentru a participa la sedinta ordinara a Consiliului Local.

Convocator sedinta in data de 29.06.2023

În conformitate cu art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în ziua de 29 iunie, ora 10°° sunteti convocat la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu, pentru a participa la sedinta ordinara a Consiliului Local