HCL 31/2019

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Ulmu, jud. Braila si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management SA, in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor

HCL 23/2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si implementarea proiectului „Amenajare teren de joc multifunctional in loc. Ulmu, com. Ulmu, jud. Braila”