HCL 14/2019

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2022, a Planului local de actiune in domeniul serviciilor sociale, precum si Procedura de identificare a situatiilor de risc de separare a copiilor de parinti si a monitorizarii situatiei familiilor cu copii in situatii de rist si a copiilor separati de parinti la nivelul comunei Ulmu

HCL 10/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” ca urmare a prevederilor OUG 114/2018 incepand cu 01.01.2019

HCL 9/2019

privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ulmu, prin transformarea unui post de functie publica de executie vacant de Referent, clasa III, grad profesional  superior in Inspector, Clasa I, grad profesional debutant