HCL 23/2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si implementarea proiectului „Amenajare teren de joc multifunctional in loc. Ulmu, com. Ulmu, jud. Braila”

HCL 22/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si mentinerea cofinantarii investitiei „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” ca urmare a prevederilor OUG 114/2018 incepand cu 01.01.2019 si a instructiunii ANAP nr.1/2019

HCL 21/2019

privind avizarea documentelor necesare desemnarii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune „Delegarea gestiunii serviciului de transport deseuri menajere de la puncte de colectare din jud. Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, mandatarea Primarului pentru a vota documentatia si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului